Lean система

Лін (від англ. Lean - стрункий, пісний) виробництво або логістика «бережливого» виробництва викликало колосальне зростання продуктивності праці і обсягів продукції і залишається основною системою виробництва в багатьох галузях економіки світу.

Бережливе виробництво передбачає залучення до процесу оптимізації бізнесу кожного співробітника і максимальну орієнтацію на споживача.

Відправна точка бережливого виробництва - цінність для споживача. З точки зору кінцевого споживача, продукт (послуга) набуває справді щось важить лише в той час, коли відбувається безпосередня обробка, виготовлення цих елементів.

Відповідно до концепції бережливого виробництва всю діяльність підприємства можна класифікувати так: операції і процеси, що додають цінність для споживача, і операції і процеси, що не додають цінності для споживача. Отже, все, що не додає цінності для споживача, з точки зору бережливого виробництва, класифікується як втрати, і має бути усунуто.

Основними цілями бережливого виробництва є:

 • скорочення витрат, в тому числі трудових;
 • скорочення термінів створення продукції;
 • скорочення виробничих і складських площ;
 • гарантія поставки продукції замовнику;
 • максимальну якість при певній вартості або мінімальна вартість при певному якості.

Найбільш популярними інструментами і методами Бережливого виробництва є:

 • 1. Картірованіе потоку створення цінності (Value Stream Mapping).
 • 2. Витягівающее потокове виробництво.
 • 3. Канбан.
 • 4. Кайдзен - безперервне вдосконалення.
 • 5. Система 5С - технологія створення ефективного робочого місця.
 • 6. Сістема SMED - Швидка переналагодження обладнання.
 • 7. Система TPM (Total Productive Maintenance) - Загальний догляд за обладнанням.
 • 8. Сістема JIT (Just-In-Time - точно вчасно).
 • 9. Візуалізація.
 • 10. U-образні осередки.


Залишились питання?