АВТОМАТИЗАЦІЯ ЛОГІСТИКИ


Впроваджуємо сучасні рішення

Автоматизація логістики - важливий елемент сучасного бізнесу в конкурентному середовищі.
Сучасні ІТ рішення в галузі логістики, це інструменти, що дають бізнесу додаткові ефекти для росту та підвищення ефективності та надійності логістичної системи.

Виконуючи логістичний аудит одним із завдань нашої команди, є визначення рівня автоматизації логістики бізнесу та вибір необхідні рішень з урахуванням побажань Замовника.

Наша команда пропонує правильні та оптимальні рішення для Вашого бізнесу! Основні завдання, які допомагає вирішувати автоматизація логістики і результати, на які може розраховувати бізнес при впровадженні систем автоматизації логістики:

Управління складом (WMS):

 • адресне зберігання ТМЦ (що і де лежить);
 • скорочення часу обробки вантажопотоків (в розрізі операцій);
 • оптимальна кількість персоналу задіяних в складських процесах;
 • повний контроль за продуктивністю праці (on-line моніторинг);
 • зменшення ФОТА на персонал до 50%;
 • прозора система обліку з точністю до 99,9%;
 • мінімальна кількість втрат;
 • облік товарних партій та термінів зберігання;;
 • чітке розуміння рівня витрат на зберігання і обробку товару;
 • звіти будь-якої складності та націленості;

Управління перевезеннями (TMS)

 • управління роботою транспорту в реальному часі;
 • зниження витрат на перевезення до30%;
 • контроль витрат ПММ (наявність GPS);
 • контроль пробігу автотранспорту (наявність GPS);
 • формування оптимальних маршрутів доставки товарів контрагентам точно в строк;
 • ідеальний облік та архів даних про перевезений вантаж;
 • формування звітів;
 • формування супровідної документації;

Управління взаємовідносинами з клієнтами (CRM)

 • збільшення обсягів продажів до 15%;
 • зниження операційних витрат до 20%;
 • поліпшення рівня обслуговування клієнтів і логістичного сервісу в цілому до 99,9%;
 • формування звітів, оцінка якості співробітників;

Управління виробництвом (MES)

 • зниження собівартості виробленої продукції від 10%-30%;
 • економія фонду оплати праці;
 • ефективне завантаження потужностей виробництва;
 • швидке прийняття управлінських рішень на основі автоматичного аналізу процесів;
 • зниження впливу людського фактора на управління виробництвом;
 • ефективне використання ресурсів, як-то виробничих, так і людських;

Управління закупівлями (SRM)

 • економія оборотних коштів підприємства до 20%;
 • є потужним інструментом для управління асортиментом продукції;
 • розраховує потребу в товарі за кількістю та термінами;
 • керує закупівлями або постачаннями товару;
 • зменшує вплив людського фактора;

Принцип професійного підходу нашої компанії, полягає в використанні методу "розумної достатностіу застосуванні автоматизації логістичних процесів, з глибоким зануренням в специфіку бізнесу та з урахуванням перспективного плану розвитку, що дозволяє отримувати максимальний економічний ефект, при мінімальних фінансових інвестиціях з прозорим терміном окупності



Залишились питання?