Логістичний аудит складу


РОБИМО СКЛАД ЕФЕКТИВНІШЕ

Аудит складської логістики (складського господарства) дозволяє виявити вузькі місця в існуючих процесах, а найважливіше вчасно отримати необхідну аналітичну інформацію для прийняття оперативних рішення в сторону поліпшень.

Наш практичний досвід дозволяє проектувати і впроваджувати сучасні бізнес моделі управління складською логістикою, оптимізувати та налаштувати внутрішні бізнес-процеси складу.

Ефект для складської логістики Величина
1 Скорочення складських витрат на 10-50%
2 Скорочення часу складських операцій до 50%
3 Підвищення точності складського обліку до 98-99%
4 Зниження кількості помилок 0,02%

Аудит складу і складської логістики дозволяє:

 • визначити роль та завдання складського господарства (РЦ) в логістичному ланцюзі руху товарів компанії;
 • оцінити існуючу бізнес-модель складської логістики, структуру витрат на утримання і обслуговування;
 • виконати аналіз вхідних і вихідних вантажопотоків, ритмічність роботи складу, визначити сезонні сплески;
 • провести аналіз структури товарних запасів і вимог до зберігання та обробки вантажів;
 • аналіз поточної локації складу(ів);
 • вивчити та оцінити топологію складу(ів);
 • зробити аналіз технічного забезпечення складу вантажно-розвантажувальна і стелажним обладнанням іншим обладнанням;
 • аналіз ефективності використання складcкого персоналу;
 • провести аналіз існуючої моделі складського обліку;
 • дослідити ключові показники складської логістики;
 • оцінити рівень автоматизації складу;
 • проаналізувати рівень складського сервісу;
 • оцінити надійність існуючої моделі складської логістики;

Ми допомогаємо:

 • створити надійну та ефективну бізнес-модель складської логісткі;
 • організувати відкриття або переїзд складу(ів);
 • налаштувати роботу складських бізнес-процесів (приймання, розміщення на зберігання, комплектація, відвантаження, інвентаризація, робота з браком та інші б-п);
 • організувати процес управління складом, включаючи ефективне використання матеріальних і людських ресурсів;
 • організація та проведення тендерів, на поставку складського обладнання: вантажно-розвантажувальної техніки, стелажних систем, систем автоматизації і т.п .;
 • впровадження систем управління складом - WMS, адаптація існуючих ІТ продуктів; (Додатково після вивчення специфіки діяльності компанії-замовника Виконавець формує технічне завдання до WMS, при необхідності бере участь в організації тендеру серед постачальників відповідних систем, а так само проводить порівняльну оцінку пропозицій для вибору оптимального пропозиції);
 • повну реорганізацію складського господарства; (Альтернативні варіанти - реорганізації існуючих складів, оренди, будівництва, або придбання нових передачі на аутсорсинг 3PL оператору);

Залишились питання?