ВИРОБНИЧА ЛОГІСТИКА

Логістичний консалтинг та аудит виробництва - це повноцінне дослідження виробничої системи підприємства з подальшою розробкою детальної програми оптимізації виробничого підприємства.

Суть виробничого консалтингу та аудиту полягає в ретельному вивченні поточного стану потоків, аналізі втрат в виробничих процесах і їх причин, моделюванні майбутнього стану виробничої системи та розробці ескізних організаційно - технічних рішень, що дозволяють досягти цільового стану.

Консалтинг та аудит виробництва може бути спрямована на дослідження можливостей досягнення однієї або відразу декількох наступних цілей, пов'язаних з підвищенням результативності та ефективності виробничої системи:

 • Підвищення продуктивності;
 • Підвищення рівня якості продукції;
 • Зниження собівартості продукції;
 • Підвищення рівня керованості виробничої системи;
 • Виявлення «вузьких місць»;
 • Скорочення часу повного виробничого циклу;
 • Скорочення часу виконання замовлення;
 • Скорочення рівня запасів матеріалів, НЗП і готової продукції;
 • Скорочення обсягу використовуваних виробничих площ;
 • Підвищення гнучкості виробничої системи;
 • Підвищення рівня адаптивності та стійкості виробничої системи до коливань у зовнішній та внутрішньому середовищі;
 • Підвищення рівня безпеки та ергономіки робочих місць;
 • Підвищення рівня задоволеності та лояльності персоналу;
 • Скорочення часу запуску нового продукту;

Залежно від цілей та завдань діагностики в процесі її проведення можуть бути досліджені всі або деякі з наступних об'єктів:

 • Основні та допоміжні виробничі процеси (обов'язково);
 • Основний технологічний процес;
 • Основне та допоміжне обладнання;
 • Організаційна та технологічне оснащення, інструмент;
 • Об'єкти інфраструктури (приміщення, інженерні комунікації, IT інфраструктура);
 • Система оперативного управління виробництвом;
 • Система управлінського обліку;
 • Система виробничої логістики;
 • Основні матеріали і комплектуючі, запаси НЗВ, витратні матеріали;
 • Система управління простоями;
 • Система технічного обслуговування та ремонту обладнання;
 • Система управління персоналом;
 • Система управління якістю продукції;
 • Система лідерства та комунікації;

Залишились питання?